lördag 3 december 2016

Kom, o Jesus, väck mitt sinne

Alt. koral:

1. Kom, o Jesus, väck mitt sinne 
och bered mej med ditt ord 
till den stund som snart är inne, 
då jag inbjuds till ditt bord, 
till det bord dit själv du stiger 
kärleksfull från himlen ner 
och till salighet inviger 
den som dej sitt hjärta ger. 

2. I din kärlek underbara
fyll mitt hjärta med din nåd. 
Din för alltid vill jag vara, 
led mej i din Andes råd. 
Du som tog de små i famnen
och min barndoms tillflykt var, 
för mej fram till himlahamnen, 
så jag inte vilse far. 

3. Låt ditt ljus så för mej skina 
att jag aldrig lämnar dej, 
påminn mej din död och pina 
då en avväg frestar mej. 
Låt mej djupt i själen fatta 
hur du lidit för min skuld 
och din kärlek högre skatta 
än all världens makt och guld. 

4. Mer än allting annat väger
kärleken jag får av dej,
ingen bättre vän jag äger 
än den vän som dött för mej. 
Ja, jag vet att du mej känner,
att din Ande hos mej är,
ja, jag vill bland dina vänner 
följa dej och ha dej kär.

söndag 24 april 2016

Dej, barmhärtighetens Fader
1. Dej, barmhärtighetens Fader,
vare evigt lov och pris
för att själen nöjd och glad är,
värmd och stärkt av himmelsk spis.
Jesu Kristi kropp och blod
ger oss styrka, liv och mod.

2. Som vårt huvud han utdelar
saft och kraft till varje lem.
Han de sjuka gärna helar,
mer än öm är han om dem.
Han förbinder våra sår
och vår svaghet väl förstår.

3. Om den minsta lemmen lider
lider alla lemmar med,
även huvudet då svider,
som för oss på korset led,
som ger liv åt varje lem,
ej kan trivas utan dem.

4. Ja, från detta huvud flyter
salighet till all hans kropp,
aldrig någonsin den tryter,
ty hans blod i ständigt lopp
delar sej till varje lem,
renar, helar, styrker dem.

5. Jesus, dej ske evig ära,
som så älskat syndare,
att du själv har velat bära
all vår synds förbannelse
och oss skänkt din salighet
utan all vår värdighet!

6. Evighetens kärlekslåga
som haft oss till föremål,
som försakat sin förmåga,
gudaglans och himlaprål
för att lossa våra band,
må väl sätta oss i brand!

torsdag 24 mars 2016

Du som mänskohjärtat känner
1. Du som mänskohjärtat känner
ser hur hyllningen till slut 
skall mot grymhet bytas ut. 
Många dyrkare och vänner, 
som ödmjukar sej som bäst, 
ropar snart: "korsfäst, korsfäst!"

2. Då i nåd på oss du tänker 
och ett testamente gör, 
som vi heligt hålla bör: 
Du i vin ditt blod oss skänker, 
och din kropp i helgat bröd,
oss till styrka i vår nöd. 

3. När du oss av nåd bespisar,
låt det ske att, som du bjöd,
vi bär vittne om din död, 
ja, med hela livet visar
att din död oss kraft beskärt
till att leva som du lärt.

4. Att försonlighet oss lära, 
ödmjukhet och tålamod,  
du, så kärleksrik och god, 
du, så stor i makt och ära, 
oss i ringhet föregår, 
när du andras fötter tvår. 

5. När du är så djupt bedrövad 
över Judas’ fall och brott, 
ack, vad skall då bli min lott? 
Daglig synd, av mej förövad, 
daglig svaghet, daglig brist 
har förrått dej, Jesus Krist! 

6. Petrus sej i faran kastar, 
tror sej fast som klippan stå,  
lovar att i döden gå. 
Jesus, låt mej inte hasta  
dit mitt högmod leder mej,
där jag lätt förnekar dej. 

7. Jesus, du som för oss vinner, 
bed för oss och styrk vår tro, 
så att all vår frid och ro 
vi i din förening finner
och som du från världen går,
med dej evigt leva får.

TillsammansAlt. melodivariant:
1. Tillsammans
vi är hos Jesus
tillsammans
vi lär av Jesus
tillsammans
vi bär med Jesus
ett kors mitt i vår tid.

2. Tillsammans
hans död vi prisar
tillsammans
hans bröd vi spisar
tillsammans
vår nöd vi visar
och han ger oss sin frid.

3. Tillsammans
vi fått så mycket
tillsammans
vi gått ett stycke
tillsammans
vi nåtts av drycken
med nåd här i vår strid.

4. Tillsammans
når vi till andra
tillsammans
går till varandra
tillsammans
står still - och vandrar
tills evigheten tar vid.

Låt oss dela det bröd som Herren ger

1. //: Låt oss dela det bröd som Herren ger ://
Vi får del av hans kropp,
av uppståndelsens liv och hopp.
O Jesus, ge oss din frid.

2. //: Låt oss dela det vin som Herren ger ://
Vi får del av hans blod
till förlåtelse, liv och mod.
O Jesus, ge oss din frid.

3. //: Låt oss dela den glädje Herren ger ://
Ja, i tillbedjan ser
vi nu solen som ej går ner.
O Jesus, ge oss din frid.

Du ljuva sakrament1. Du ljuva Sakrament,
fördolt i vin och bröd,
av Fadern till oss sänt
som bot för all vår nöd,
till dej, o Jesus, går vår sång,
dej vill vi tillbe än en gång,
//: du ljuva Sakrament :// 


2. Du fridens Sakrament,
som bjuder in oss än,
som domen från oss vänt
när själv du burit den,
förtröstansfullt till dej vi går
och nåd och hjälp och styrka får,
//: du fridens Sakrament :// 


3. Du hoppets Sakrament,
vår ark i syndens flod!
Dem som sin synd bekänt
du för till stranden god.
Oss fräls, för stormen ännu rår,
och vågorna så höga står,
//: du hoppets Sakrament! ://


4. Du glädjens Sakrament,
du Faderns återsken,
du sol som här sej tänt
gudomligt skön och ren,
så mäktigt stråla inom kort,
att satans bloss må blekna bort,
//: du glädjens Sakrament! ://

Högt må prisa varje tunga
Alt. koral: 
)

1. Högt må prisa varje tunga
Jesu kropp så underbar
och en lovsång honom sjunga
för det blod han gjutit har,
tacka honom för det tunga
korset som för oss han bar.

2. Fadern honom till oss sände,
rena jungfruns son han är,
ljuset han i världen tände,
evig sanning lärde här.
Han till sist vid livets ände
fram sej själv som offer bär.

3. När, som lagen föreskriver,
på de gamla fäders vis
Lammets högtid firad bliver,
- honom vare lov och pris! -
han med egna händer giver
åt de tolv sej själv till spis!

4. Vid det sista nattvardsbordet,
dagen före Jesu död,
Ordet, som vart kött, med ordet
till sitt kött förvandlar bröd;
vinet Kristi blod är vordet,
då hans allmakts ord det bjöd.

5. Må i ödmjukhet vi ära
detta helga sakrament!
Nya testamentets lära
övergår vad förr var känt.
Att oss Herren här är nära
ser vi genom tron han tänt.

6. Fadern, som i höjden tronar,
vare tack i evighet,
Sonen, den som synden sonar,
Anden, den som lär oss det!
Högt vår jubelsång nu tonar,
Heliga Treenighet!


Text: Thomas av Aquino 1263 "Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium" , Skyddsengeln 1887, ngt bearb. A.H. 2011
Musik: Medeltida, alt. John Goss, alt. Henry Smart 1866 (53 år) "Regent Square",